GIẤY ĐIỀU XE, LỆNH ĐIỀU XE

Giấy điều lệnh xe, giấy điều xe là một trong 8 loại chứng từ vận chuyển phổ biến. Hiện nay, có rất nhiều loại mẫu giấy điều lệnh xe khác nhau. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm mà chọn phải mẫu không hợp lệ sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Vậy mẫu giấy nào “chuẩn” và hợp lệ. Câu trả lời có ngay trong bài viết này của in Phước Sang

Giấy điều lệnh xe trong vận tải là gì?

  • Giấy điều lệnh xe trong vận tải là loại giấy được sử dụng khi cần vận chuyển hàng từ tỉnh này đến tỉnh khác. Giấy tờ này sẽ là chứng từ cho các phương tiện vận chuyển đi các tỉnh.

  • Có nghĩa là di chuyển hàng hóa giữa các kho ở vị trí địa lý khác nhau bằng phương tiện vận chuyển nào đó.

  • Trong một số trường hợp nếu không có loại giấy tờ này hàng hóa sẽ bị lực lượng chức năng tịch thu vì không đủ điều kiện bán ra thị trường.

  • Giấy điều lệnh xe được đơn vị vận tải cấp cho lái xe khi vận chuyển hàng hóa. Các đơn vị vận tải cấp phiếu điều động xe cho lái xe để tránh các trường hợp bị kiểm tra hành chính và không bị xử phạt khi có đầy đủ các chứng từ kèm theo.

Giấy điều lệnh xe thường có các thông tin cơ bản như:

  • Tên công ty

  • Lộ trình vận chuyển

  • Lý do điều động (Xuất/ Giao)

  • Nhãn hiệu, quy cách


Nội dung của phiếu điều xe, giấy điều lệnh xe

Giấy điều xe