THIỆP IN HÌNH CÔ DÂU CHÚ RỂ

Giá : 3.500 đồng/ bộ (số lượng > 300 bộ )

Giá bao gồm :

+ In nôi dung thiệp rượu và bao thư

+ In thiệp hỷ bao gồm hình cô dâu và chú rể

+ In sơ đồ nhà hàng

(Thời gian giao hàng 3 -5 ngày tùy mùa cưới )
Thiep cuoi 3500, thieo cuoi gia re bien hoa


THIỆP IN OFFSET

Giá : 3.500 đồng/ bộ (số lượng > 300 bộ )

Giá bao gồm :

+ In nôi dung thiệp rượu và bao thư

+ In thiệp hỷ, In sơ đồ nhà hàng

(Thời gian giao hàng 3 -5 ngày tùy mùa cưới )

THIỆP CƯỚI ĐỢT 21

Giá : 3.000 dến 3.500 đồng/ bộ (số lượng > 300 bộ )

Giá bao gồm :

+ In nôi dung thiệp rượu và bao thư

+ In thiệp hỷ, In sơ đồ nhà hàng

(Thời gian giao hàng 3 -5 ngày tùy mùa cưới )

2101 - Đỏ

2101 - Kem

2102 - Đỏ

2102 - Bạc nhũ

2103 - Đỏ

2103 -Nâu đậm

2104

2105

2106

2111 - Nhũ

2111 - Dương đậm

2112

2113 - Vàng lợt

2113 - Bạc

2114

2116

2122

2125

2124

2126

2127

2128

2129

2134

2135

2136

2137

2124

THIỆP CƯỚI ĐỢT 21

Giá : 4.000 dến 5.500 đồng/ bộ (số lượng > 300 bộ )

Giá bao gồm :

+ In nôi dung thiệp rượu và bao thư

+ In thiệp hỷ, In sơ đồ nhà hàng

(Thời gian giao hàng 3 -5 ngày tùy mùa cưới )

2108- Craf

2108 - Nâu đặm

2109 - Đỏ nhung

2109 - Nâu nhũ

2110 - Vàng nhũ

2110 - Dương nhũ

2115 -Đỏ nhung

2115 - Kem nhũ

2130 - Đỏ nhung

2130 - Kem nhũ

2125 - Giấy scan

2126 - Arcrylic