IN THIỆP CƯỚI ĐỘC QUYỀN

IN THIỆP CƯỚI TỰ THIẾT KẾ

1.Hướng dẫn quy cách thiết kế thiệp độc quyền

Quý khách thiết kế theo kích thớc 1 trong 4 mẫu dươi đây! Nếu dung lót đơn thi thiết kế 02 file ghi chú rõ ràng, nếu dùng lót đôi thì thiết kế 1 file!

chú ý chừa lề in 1 cm từ mép giấy trở vào!

2. Báo giá in thiệp cưới độc quyền